Øvelsesvejledninger

Find inspiration til jeres næste forløb blandt vores øvelsesvejledninger 

Vejledningerne er bygget op med en elev- og en lærerdel. Elevdelen er tænkt til udlevering til eleverne, hvor der er en kort introduktion til teorien, samt forsøgsvejledninger og arbejdsspørgsmål. Lærerdelen indeholder informationer om hvilke fælles mål, komeptencer og kernestop, som bliver dækket med forsøgene. 

Grundskole 2.-6. klassetrin 

Grundskole 7.-9. klassetrin 

Vi ved, at hverdagen som underviser kan være travl og der skæres
ned på forberedelsestid - derfor har vi gjort det nemt og udarbejdet
øvelsesvejledninger til flere spændende forsøg i samarbejde med
vores naturfaglige konsulenter.

 

I finder vejledninger til både folkeskolen og STX/HF, der indeholder
arbejdsspørgsmål, lærerdel, forberedelse, teori, øvelser, samt hvilke
FFM/dele af bekendtgørelsen opgaverne opfylder.

 

Vejledningerne ligger her på siden og kan frit benyttes af alle
undervisere og elever (vejledningerne må dog ikke kopieres til
kommercielt brug).

Gymnasie

Alle vejledninger

 

Vejledning: Vælg niveau Vælg niveau
Vejledning til observation af dafnier og planktion  Grundskole Gymnasium
Vejledning til indsamling af ferskvandsplanter Grundskole Gymnasium
Vejledning til kromosomer med ChromoSocks (varenr. 180871) Grundskole Gymnasium
Vejledning til grundvandsmodel (varenr. 519103) Grundskole Gymnasium
Vejledning til uglegylp (varenr. 351460) Grundskole Gymnasium
Vejledning til Superfood med chlorella-alger (varenr. 600040) Grundskole  
Vejledning til Fremtidens Mad med chlorella-alger (varenr. 600040)   Gymnasium
Vejledning til Solens Stråling med UV-perler (varenr. 421747) Grundskole Gymnasium
Vejledning til celler, fysiologi m.m. med bjørnedyr Grundskole Gymnasium
Vejledning til muskelfysiologi (varenr. 281250) Grundskole Gymnasium
Vejledning til bestrålede frø, raps (varenr. 281280) Grundskole Gymnasium
Vejledning til bestrålede frø, radise (varenr. 180828) Grundskole Gymnasium
Vejledning til biogasanlæg, forsøg og opstilling (varenr. 122000-1) Grundskole Gymnasium
Vejledning til chlorococcum, Døgnvariation og fotosyntese Grundskole Gymnasium
Vejledning til mikroskopi Grundskole  
Vejledning til fotosyntese og Respiration (varenr. 600060) Grundskole Gymnasium
Vejledning til vandkraft (varenr. 000038) Grundskole Gymnasium
Vejledning til saltvandstest, biologi (varenr. 128466) Grundskole Gymnasium
Vejledning til saltvandstest, kemi (varenr. 128466) Grundskole Gymnasium
Vejledning til bølgekar (varenr. 381620) Grundskole Gymnasium
Vejledning til Rapitest (varenr. 451777) Grundskole Gymnasium
Vejledning til blodtypebestemmelse (varenr. 780010) Grundskole Gymnasium
Vejledning til bakterier og antibiotika (varenr. 220987-1) Grundskole Gymnasium
Vejledning til øjealgekultur (varenr. 600050) Grundskole Gymnasium
Vejledning til vandrensning (varenr. 221071) Grundskole Gymnasium
Vejledning til translation af RNA til protein (varenr. 180890-1) Grundskole Gymnasium
Vejledning til grøn energi (varenr. FCJJ40) Grundskole Gymnasium
Vejledning til brintbil (varenr. FCJJ20) Grundskole Gymnasium
Vejledning til vandløbsmodel (varenr. 381622) Grundskole Gymnasium
Vejledning til vandstrømme (varenr. 381554) Grundskole Gymnasium
Vejledning til Jordanalysesæt (varenr. 451779) Grundskole Gymnasium
Vejledning til replikation og transkription (varenr. 180890) Grundskole Gymnasium
Aktivitetskort 1 - Lav en biotopundersøgelse (Iltsvind) Grundskole Gymnasium
Aktivitetskort 2 - Lav et springlag (Iltsvind) Grundskole Gymnasium
Aktivitetskort 3 - Iltsvind og bundvending (Iltsvind) Grundskole Gymnasium
Aktivitetskort 4 - Bunddyrenes respiration (Iltsvind) Grundskole Gymnasium
Aktivitetskort 5 - Tang som iltproducent (Iltsvind) Grundskole Gymnasium
Aktivitetskort 6 - Dyrk tang (Iltsvind Grundskole Gymnasium
Aktivitetskort 7 - Muslingers filtrationsevne (Iltsvind og Plastik) Grundskole

Gymnasium

Aktivitetskort 8 - Hvor meget affald findes der på 100 m strand? (Plastik) Grundskole

Gymnasium

Aktivitetskort 9 - Undersøg om der findes plast i sand og opskyl fra stranden (Plastik) Grundskole

Gymnasium

Aktivitetskort 10 - Undersøg om der findes mikroplast i havvand (Plastik) Grundskole

Gymnasium

Aktivitetskort 11 - Undersøg om fisk har mikroplast i maven (Plastik) Grundskole

Gymnasium

Aktivitetskort 12 - Mål klassens forbrug af plastik (Plastik) Grundskole

Gymnasium

Aktivitetskort 13 - Lav bioplastik ud af mælk (Plastik) Grundskole

Gymnasium

Vejledning til osteløbe (varenr.: 180864)  

Gymnasium

 

 

 

Alle vore vejledninger kan frit benyttes af undervisere og elever - men må dog ikke anvendes til kommercielt brug