Grundvandsmodel

519103
Ekskl. moms: 9.388,00 kr Inkl. moms: 11.735,00 kr

Grundvandsimuleringssystemet demonstrerer virkningen af ​​miljøfaktorer på grundvandsressourcerne.


INKL. DANSK ØVELSESVEJLEDNING TIL FOLKESKOLER OG STH/HTX

beskrivelse

Detaljer

Modellen er beregnet til at give en visuel demonstration af basale grundvandsprincipper. Kan også bruges i forbindelse med hydrogeologiske forsøg.

Begreber som porøsitet og permeabilitet, grundvandsstrømmen, karakteristika for akvatiske stoffer, dannelse af en kegle af depression, brøndkontaminering, overfladeudvaskning af forurenende stoffer og mere, bringes til live.

Lærere kan også tilføje farvestof til at vise grundvandsstrømningslinjer, virkningerne af pumpning af brønde og virkningen af ​​grundvandskontaminering på ferskvandsforsyninger.

KUN HOS SCANDIDACT:

Inkluderet i dette produkt er danske øvelsesvejledninger til folkeskolen/STX/HTX med;

- den teoretiske baggrund
- formålet med øvelsen
- vejledning i udførsel af øvelsen
- opsamlende arbejdsspørgsmål
- lærerdel, som angiver tidsforbrug, evt. forberedelser
- oversigt over hvilke FFM/dele af bekendtgørelsen øvelsen opfylder

Øvelsesvejledningerne er udviklet af Scandidact i samarbejde med professionelle biologer fra Biologiformidling.dk.

Download de gratis øvelsesvejledninger under fanebladet Dokumenter.

Mål:

Bredde 76cm
Højde 38cm
Dybde 3,8cm

 

Yderligere information

Yderligere information

FremstillingslandUSA
Dokumenter