Scandidact støtter op om undervisningen og læring ude på institutionerne. Derfor har vi valgt at frigive dette spændende vandforsøg, som I kan prøve kræfter med.

Forsøget er venligst stillet til rådighed af Jesper B. Petersen, VUC Roskilde

Vandløb og søer påvirkes af mange forskellige faktorer. Nogle af dem skyldes menneskelig aktivitet og derfor handler dette forsøg om at skabe kontrollerede forhold for de aktiveter, som påvirker vandmiljøer.

Det gør vi for bedst muligt at kunne undersøge påvirkningerne, der skabes i de mindre økosystemer; 8 akvarier med ferskvandsplanter. 

Formål

- At undersøge vandmiljøet i akvarier med vandpest, når de tilsættes forskellige stoffer.

Forsøget følger reglerne for et naturvidenskabeligt eksperiment:

-  Ét akvarium bliver ikke påvirket = kontrolforsøg
-  Der ændres kun på én faktor i hvert af de øvrige akvarier i forhold til kontrollen.
-  Hypotese formuleres for hvert akvarium
-  Der noteres systematisk under hele forsøget
-  Alle resultater samles og sammenlignes
-  Fejlkilder opgøres
-  Konklusion uddrages ved at sammenligne hvert akvarium med kontrol akvariet.


Se eller download eksperimentet her

 

Hent eller se udstyrsliste til miljøeksperiment: Klik her

 

Se observations-billederne fra dag 15 og 22 i Vandmiljø-eksperimentet her: Klik her