Til Naturens Dag 2020 bringer vi jer traditionen tro en sjov aktivitet, som I kan tage med på vandreturen uden at skulle bruge en masse forskelligt udstyr. 

 

Med COVID-19, udeskoler og rejserestriktioner er det mere aktuelt end nogensinde at benytte os af den natur, der er lige udenfor vores dør. 'Find Nord' er en sjov og lærering aktivitet, som kan foretages i familien eller som klasse-ekskursion og hvor læringsniveauet kan veksles fra børnehaveniveau og op til de større børn på mellemtrinnet og i udskolingen.

 

Hvad skal I bruge?

En vandrerute med masser af sving
Et kompas eller flere
Et barn eller flere

Sådan gør I

Inden I starter, viser du børnene hvordan kompasset aflæses. Hvordan det lægges fladt og skiven drejes til markøren står ud for 'N' som nord. 

Start vandreturen og bed børnene stille sig med ansigtet i den retning, de tror nord er. Forhåbentlig får du børn der står i alle mulige retninger! Lad nu hvert enkelt barn aflæse kompasset - hvem har tåspidserne tættest mod nord? Den der vinder kan få lov at holde kompasset til næste sving!

Fortsæt jeres tur og vent til stien har taget endnu et par sving. Bed igen børnene stille sig i nordlig retning. Nogle af børnene har sikkert kunnet holde styr på retningen ved brug af deres 'indre kompas'. Andre kan måske finde retningen ved hjælp af solen, mos på nordsiden af træer eller et vartegn i horisonten. 

Bliv ved med at lade børnene aflæse kompasset i deres valgte retning, hver gang ruten har taget nogle sving, der vil drille deres indre kompas. 

Du kan skrive resultaterne ned og huske børnene på, at det ikke handler om at være bedst, men at blive bedre :-) De vil huske deres nye læring - især hvis I tager kompasset med igen på næste tur.

Har du børn med, som har svært ved at fejle, så led an med det gode eksempel; lav selv fejl, grin og vis, at du fint kommer videre.

Vi ønsker jer god vind på turen og rigtig god fornøjelse! 

PS:

Scandidact har kompasser til alle formål; til undervisningen, til børn, orienteringsløberen og til hele hold. Vi har også demonstrationskompas til instruktøren og læreren.

 

 

BONUSLÆRING

 

Det indre kompas og ligevægtssansen (vestibulærsansen)

Børnene har måske hørt om de fem sanser; smags-, syn-, lugt-, føle- og høresansen. Med ved de, at vi har en sans, der hjælper os med denne aktivitet? 

Ligevægtssansen sidder i det indre øre. Den hjælper barnet med at holde balancen og afslører, om hovedet er opad eller nedad. Det er faktisk også denne sans, som hjælper os og fungerer, som et indre kompas, på vores vandretur. I hjernen har vi nemlig et område med celler, hvoraf nogle reagerer på hvilken retning vores hoved vender, og andre celler, der reagerer på grænser og konkrete steder. Så hvis du ved hvor nord er på ét sted på vandreturen, kan denne sans hjælpe dig med at gætte nord senere på ruten.

Vil I se nærmere på det indre øre, kan vi anbefale modellerne her.

De andre sanser kan studeres her.

 

Solens bane over Danmark

En anden måde at gætte nord på er at vide, hvilken retning solen er på forskellige tidspunkter på dagen. Solen står altid op i øst og går ned i vest, men det betyder ikke nødvendigvis at banen går direkte henover dit hoved for at nå disse to punkter. Hvis man bor langt fra Ækvator og hvis det ikke er midsommer, vil solen bevæge sig over himlen i en lavere bue - buen vil ligge mod syd, hvis du er på den nordlige halvkugle og mod nord, hvis du er på den sydlige.

Solens bane og meget mere kan illustreres ved hjælp af vores flotte Trippensee model af solsystemet.

 

Et kompas er faktisk en magnet

Nålen i kompasset er en magnet, der er hævet op, så den kan dreje frit og reagere på jordens magnetfelt.

Alle magneter har to poler - nord og syd, Hvis du har to magneter, vil den enes nordpol være tiltrukket af den andens sydpol og omvendt. Vores plantet er ligeledes en stor magnet og har også to poler! Selvom - lidt forvirrende - det vi kalder Nordpolen er faktisk jordens sydlige pol - den kaldes Nordpolen og retningen dertil kaldes nord, fordi andre magneters nordpoler er tiltrukket dertil. Derfor vil mini-magneten i dit kompas være tiltrukket jordens magnetiske syd pol og dreje til den står mod nord.

Lær mere om magnetisme.