iSandBOX leverer klassiske læringstemaer
- på en ny måde, så læringen hænger ved!

Vi har arbejdet tæt med danske skoler og gymnasier, som har inddraget sandkassen og de mange scenarier i deres undervisning - til begejstring for både elever og lærerstab. I samarbejde med undervisere har vi derfor udviklet simple læringsforslag indenfor klassiske FFM/bekendtgørelsesmål i geografi, biologi og sprogundervisning.

I naturfagene finder I bl.a. læring indenfor:
klimazoner, plantebælter, artsdannelse, genetik, vulkantyper og hotspots, meandrende vandløb, topografiske opland, klimazoner, koralrev og atollers dannelse, regnvejrstyper, fluvial morfologi og meget mere.

I sprogundervisningen er iSandBOX blevet brugt til storytelling, udvikling af ordforråd, fremlæggelser, øvelser i gloser og vendinger.

Læs mere i vores læringsvejledning (udarbejdet af gymnasielærer i biologi og naturgeografi, Nikolaj Brandt fra Kalundborg Gymnasium m.fl.)

Se de forskellige iSandBOX modeller her - og husk de kan specialbygges og males efter ønske. 

Har du forslag til hvordan iSandBOX kan bruges i undervisningen? Kontakt os.